Ons kantoor richt zich op het bestuursrecht en omgevingsrecht; een complex vakgebied met vele uitdagingen. Het vergt actuele inhoudelijke kennis, een flinke dosis gezond verstand, het vermogen om te schakelen en een praktische instelling. Het team van Blokvoort Advocaten is als geen ander thuis in deze rechtsgebieden.

Omgevingsrecht
Zaken op het gebied van het omgevingsrecht hebben te maken met onze fysieke leefomgeving. Die omgeving omvat bijvoorbeeld water, lucht, natuur en bodem, maar ook gebouwen en wegen. Voor veel veranderingen in de fysieke leefomgeving is toestemming nodig van de overheid. Die toestemming kan in verschillende juridische instrumenten tot uitdrukking komen. Denk aan een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Maar denk ook aan meer bijzondere instrumenten als een ontheffing van de Flora- en faunawet of een watervergunning.

Complex en dynamisch
Het omgevingsrecht is complex en dynamisch. Niet in de laatste plaats omdat voor een verandering in de fysieke leefomgeving dikwijls verschillende toestemmingen nodig zijn, met ieder een eigen bevoegd gezag, eigen afwegingscriteria en eigen procedures. Het is verstandig om vooraf goed in kaart te brengen welke toestemmingen vereist zijn. En vooral ook wat de slimste en veiligste route naar het gewenste resultaat is.

Bestuursrecht
Het omgevingsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Maar het bestuursrecht zelf is veel breder. Het bestuursrecht gaat over alle rechtsverhoudingen waarbij de overheid op een of andere manier betrokken is. Veel bestuursrechtelijke zaken die wij behandelen gaan bijvoorbeeld over de handhaving van regels, subsidies, aangelegenheden rond openbare orde, nadeelcompensatie, planschade en openbaarheid van bestuurlijke documenten.

Adviseren en
procederen

Onze dienstverlening betreft vrijwel alle dimensies van het bestuurs­recht en het omgevings­recht. Wij staan u bij met advie­zen en pro­ce­­deren voor u als dat nodig is.