Derdengelden Blokvoort Advocaten

Blokvoort Advocaten zijn niet aangesloten bij een stichting derdengelden en heeft geen derdengeldenrekening. Blokvoort Advocaten kan daarom geen derdengelden in ontvangst nemen. In het geval van proceskosten veroordeling zullen deze gelden rechtstreeks, zonder tussenkomst van Blokvoort Advocaten, worden overgemaakt tussen partijen.

Bovenstaande conform artikel 6.21 lid 2 van de Verordening op de advocatuur.