U bepaalt hoe u geadviseerd of bijgestaan wilt worden. Maar wat ons betreft ligt de focus op een oplossingsgerichte aanpak. Zo snel en efficiënt mogelijk naar het gewenste resultaat. Op een betrokken en gedegen manier.

Wij blijven scherp
Goede juridische dienstverlening valt en staat met een uitstekende kennis van het recht. Wij zijn daarom erg gedreven in het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen. Nieuwe wetgeving, recente uitspraken, vakliteratuur; wij zorgen ervoor scherp en up-to-date te blijven.

Helder en duidelijk
De voorwaarden van onze dienstverlening zijn altijd helder en duidelijk. Onze tarieven zijn aantrekkelijk, en onze tijd wordt altijd efficiënt besteed. U weet voordat wij aan de slag gaan precies waar u aan toe bent.

Andere rechtsgebieden
Niet zelden worden bestuursrechtelijke of omgevingsrechtelijke vraagstukken ook beïnvloed door andere rechtsgebieden. Bijvoorbeeld door een overeenkomst of door verjaringsperikelen. Vaak zijn wij in staat om ook civiele vraagstukken op te lossen. Wij zijn en blijven ons daarbij wel altijd bewust van onze focus. Bent u beter af met een ander? Dan hoort u dat van ons. In overleg kunnen we u dan verwijzen naar collega’s waar we veel mee samenwerken.

Netwerk van specialisten
Bij omgevingsrechtelijke vraagstukken is nogal eens (milieu-)technische kennis vereist. Bijvoorbeeld technische kennis over geluid, luchtkwaliteit of bodemverontreiniging. Voor het geval inschakeling van een deskundige voor uw zaak wenselijk is, beschikken wij over een breed netwerk van deskundigen.

Focus op de oplossing

Goede juridische dienstverlening op basis van kennis van het rechtsgebied. Snel en efficiënt naar het gewenste resultaat. En u bepaalt de weg er naar toe.