Monique Blokvoort

Cliënten zeggen over Monique dat zij uitblinkt in een snelle, doortastende en pragmatische aanpak van zaken. Monique spreekt de taal van iedereen. Ze heeft veel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en voor de rol die politieke organen kunnen spelen. Als cliënt profiteert u van haar uitgebreide kennis en ervaring.

Monique is advocaat sinds 1997. Tot 2011 was ze partner bij KienhuisHoving in Enschede, daarna richtte zij haar eigen kantoor op in Deventer. Monique heeft zich van meet af aan vrijwel uitsluitend beziggehouden met het bestuursrecht en omgevingsrecht. In het bijhouden van alle ontwikkelingen op deze rechtsgebieden is Monique erg gedreven, omdat zij erin gelooft dat dit dé basis is voor goede dienstverlening. Monique past die kennis toe in zaken, maar brengt deze ook graag over op anderen. Dat deed zij jaren geleden als docent aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. En dat doet zij nog steeds met het geven van cursussen over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met haar specialisme.

Monique maakt onderdeel uit van SAM
(Samenwerkende Advocaten Omgevingsrecht)

 

Sluit Menu