11 april 2019: Actualiteiten omgevingsrecht

Op 11 april a.s. organiseren wij in Heerenveen wederom het symposium Actualiteiten Omgevingsrecht. Tijdens dit symposium praten wij u graag in een middag bij over alle belangrijke uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dit jaar heeft gedaan op het gebied van het omgevingsrecht. De uitspraken gaan met name over de Wro (bestemmingsplannen, provinciale instrumenten etc.) en de Wabo (vergunningvrij bouwen, kruimelafwijkingen etc.). Daarnaast bespreken we uitspraken op het gebied van handhaving en planschade. Het symposium is in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Deelname is kosteloos!

21 maart 2019: Actualiteiten omgevingsrecht

Het halfjaarlijkse symposium ‘Actualiteiten Omgevingsrecht’ van SAM Advocaten staat weer voor de deur. Wederom zullen Monique Blokvoort en Janike Haakmeester de belangrijkste ont­wikkelingen op het gebied van het omge­vings­recht behandelen. Susan Schaap en Rob Wertheim zullen weer eenzelfde symposium in Zwolle verzor­gen, en Ineke van Leeuwen en Eelco de Jong in Arnhem.

Wij praten u aan de hand van actuele uitspraken graag in een middag bij over de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het omgevingsrecht. Zo zullen wij onder meer een overzicht geven van de uitspraken die over de Dienstenrichtlijn zijn gewezen. Daarnaast komen onder andere aan de orde schaarse rechten, afwijken van bestemmingsplannen en opvallende uitspraken over de Wabo, handhaving en planschade.

Dit mini-symposium Actualiteiten omgevingsrecht, dat speciaal is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, wordt ieder half jaar georganiseerd.

(more…)
Sluit Menu