7 november 2019: Actualiteiten omgevingsrecht

Op 7 november a.s. organiseren wij weer een bijeenkomst Actualiteiten Omgevingsrecht. Deze keer zal de bijeenkomst plaatsvinden in Leeuwarden. Wij praten u graag in een middag bij over alle belangrijke uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het afgelopen half jaar heeft gedaan op het gebied van het omgevingsrecht.

De uitspraken gaan met name over de Wro (bestemmingsplannen, provinciale instrumenten etc.) en de Wabo (vergunningvrij bouwen, kruimelafwijkingen etc.). Daarnaast bespreken we uitspraken op het gebied van handhaving en planschade. Ook besteden we aandacht aan uitspraken over de Dienstenrichtlijn, de toepassing van art. 4 bijlage II Bor en de combinatie met m.e.r.-beoordelingsbesluiten en het vertrouwensbeginsel.

Het symposium is in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Deelname is kosteloos!

Sluit Menu