Kennismiddag Wkb

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. Om dit doel te bereiken, zal de gemeente voortaan niet langer de papieren vergunning beoordelen, maar wordt de opgeleverde bouwkwaliteit getoetst. Deze toets vindt plaats door private kwaliteitsborgers. Daarnaast heeft de wet impact op de contractuele positie van aannemers en opdrachtgevers. Zo gaat de verborgen gebreken regeling op de schop en wordt de waarschuwingsplicht van de aannemer verscherpt.

Vanwege de ingrijpende veranderingen die deze wet oplevert voor de bouwpraktijk, is het goed om in een vroegtijdig stadium op het nieuwe stelsel te zijn voorbereid. Daarom organiseren Infense advocaten en Blokvoort advocaten een kennismiddag over deze nieuwe wet. Deze vindt plaats op Prinsjesdag: dinsdag 17 september 2019.

Sluit Menu