Binnen de tijd beslissen op bezwaar

Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen”, zou Johan Cruijff zeggen en dat geldt even goed voor beslissingen op bezwaar. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Hoe lang heeft een overheidsorgaan eigenlijk om op een bezwaar te beslissen?

In principe binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn. Bijvoorbeeld, eindigde de bezwaartermijn op een maandag, dan moet op de maandag zes weken later een besluit op het bezwaar zijn genomen. Uitstel is wel mogelijk.

Maar, wordt het bezwaar behandeld door een bezwarencommissie – die eerst nog een advies zal uitbrengen over het bezwaar – dan is de beslistermijn 12 weken.

Tot voor kort nam de hoogste bestuursrechter nog aan dat de beslistermijn van 12 weken pas aan de orde was als aan bezwaarmaker ook daadwerkelijk was meegedeeld dat zijn bezwaar door een bezwarencommissie zou worden behandeld (zie bijvoorbeeld AbRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2233). Sinds afgelopen woensdag (AbRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:184) niet meer. En dat komt mij ook logisch voor. De beslistermijn vloeit namelijk voort uit de wet en mag niet afhankelijk zijn van een mededeling aan bezwaarmaker.

Wees er dus scherp op dat de beslistermijnen voor een beslissing op bezwaar lopen vanaf het einde van de bezwaartermijn. Zonder behandeling door een bezwarencommissie verstrijkt de termijn (zonder uitstel) na 6, mét commissie na 12 weken.

Sluit Menu