Vindplaatsen tijgermug openbaar?

De zomervakantie in Nederland is nog in volle gang. Al valt het op dit moment wel mee met de tropische temperaturen die Nederland steeds vaker te verduren heeft. Eén van de gevolgen van die tropische temperaturen is een toename van exotische bezoekers naar ons kikkerland. Zo ook de tijgermug: onlangs gesignaleerd in Veenendaal. De Stichting “Platform Stop Invasieve Exoten” verzocht de Minister om onder meer de precieze vindplaats van deze tijgermuggen. Met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid

Meer»

Binnen de tijd beslissen op bezwaar

“Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen”, zou Johan Cruijff zeggen en dat geldt even goed voor beslissingen op bezwaar. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Hoe lang heeft een overheidsorgaan eigenlijk om op een bezwaar te beslissen?

Meer»

Wobstakels: laten inzien is geen horen

Onder Wob-verzoeken vallen vaak documenten die ook derden aangaan. Denk aan gespreksverslagen of overeenkomsten met de overheid of stukken over projecten of procedures waar de overheid bij is betrokken.

Meer»

Vandaag of morgen

Het omgevingsrecht is continu in beweging. Dat geldt voor de rechtspraak, maar ook de wetgever zit allesbehalve stil. Waar de praktijk goed en wel gewend is aan de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, staat er al weer het nodige op stapel.

Meer»

(her)bestemming van zorgvastgoed

Leegstand van kantoren is al enkele jaren een bekend fenomeen. Inmiddels zien ook eigenaren van zorgvastgoed – zorginstellingen en corporaties – zich in toenemende mate geconfronteerd met leegstand. Deze leegstandsproblematiek doet zich met name voor bij de klassieke verzorgingshuizen.

Meer»
Sluit Menu